Elsäkerhet

OBS! Elsäkerhet Enligt Svenska Elsäkerhetsverket gäller följande på Sörsjöns camping för kablar till husvagn/husbil och tält:

  • Krav på att den ska vara avsedd för utomhusbruk
  • Krav på att den har en area på minst 3×2,5mm oavsett effektuttag
  • Uttagsdon IEC/CEE(blå) ska användas
  • Max kabellängd på 25m
  • Inte få ligga i rulle utan skall dras ut i sin fulla längd
  • Att inga skador får finnas på kabeln
  • Ingen skarvning eller andra adaptrar är godkänt

Tänk på att elektriska apparater inte är avsedda för att användas i utomhusmiljö. Läs alltid i bruksanvisningen för en produkt innan du använder den. I bruksanvisningen står det bl.a. hur och var apparaten får placeras. Vill du använda elektriskt material för inomhusbruk i tält eller förtält måste utrymmet motsvara inomhusmiljö. 

Campingansvarig/värd har rätt att neka anslutning av andra förekommande artiklar såsom adaptrar mm.